baner gus nsp2021

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i mieszkań 2021.

Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęci są:

  • mieszkańcy Polski - zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy,
  • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy.
Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobić we włsnym zakresie, odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas trwania spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsce, gdzie wykonasz samospis.

Nie możesz wykonać samospisu internetowego?
Zadzwoń na infolinię: 22 729 99 99 i spisz się przez telefon.

Jeżeli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy - tak stanowi ustawa spisow. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Dane jednostkowe zbierane i gromadzone w badaniach przeprowadzonych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Chcesz
Zapoznać się z ustawą spisową?
Zweryfikować rachmistrza?

Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!

 

Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie?

 Na stronie spis.gov.pl została opublikowana lista pytań w NSP 2021.

 Z pytaniami, jakie będą zawarte w formularzu "Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021” można zapoznać się na stronie spis.gov.pl

przejdź na stronę GUS spis.gov.pl