Stowarzyszenie „Tęcza” na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Skołyszynie zostało założone w 2004 roku przez grupę ludzi, którym bliski był los dzieci i osób dorosłych o których mówi się „niepełnosprawni”. Głównym założeniem było i jest wspieranie się rodzin w których życiu pojawiło się chore, niepełnosprawne dziecko.

Mimo wielu pojawiających się trudności, problemów staramy się trwać, działać, nawet małymi kroczkami. Na terenie gminy jest wiele osób, rozsianych po różnych zakątkach wiosek. Nasi podopieczni to osoby w różnym wieku. Młodszym to szkoły stwarzają możliwość uczestnictwa w życiu społecznym. Starsi często pozbawieni szerszych kontaktów żyli w swoim małym, domowym świecie. Spotkania Stowarzyszenia dają możliwość takich kontaktów, możliwość rozmowy z ludźmi, którzy borykają się często z takimi samymi problemami. Nasze Stowarzyszenie skupia 40 podopiecznych w różnym wieku.

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, oraz wspieranie ich rodzin.

http://www.stowarzyszenie-tecza.pl