Informujemy, iż od 7 listopada br. można składać wniosek do Urzędu Gminy Skołyszyn o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

Kto i kiedy może złożyć wniosek?

- wniosek może złożyć osoba fizyczna zamieszkująca w gospodarstwie domowym na rzecz którego dokonywany jest zakup węgla,
- gospodarstwo domowe jest prowadzone na terenie Gminy Skołyszyn,
- jest uprawniona do otrzymania dodatku węglowego,
- nie dokonywała dotychczas zakupu węgla na sezon grzewczy 2022/2023 w cenie niższej niż 2000 zł za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w Rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2238).
- wnioski przyjmowane będą od poniedziałku 07.11.2022 r., do odwołania.

Jak złożyć wniosek?

- wnioski mieszkańców przyjmowane będą na dedykowanym formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia,
- wniosek możecie Państwo złożyć:

  1. osobiście w Urzędzie Gminy Skołyszyn, pok. nr 9 – Sekretariat Urzędu Gminy (I piętro), w godzinach pracy Urzędu. Papierowy formularz wniosku będzie dostępny na miejscu w Urzędzie,
  2. uzupełniając udostępniony formularz wniosku i opatrując go podpisem tradycyjnym, a następnie przesyłając na adres: Urząd Gminy Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12 z dopiskiem „zakup węgla”,
  3. przesyłając przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) uzupełniony formularz wniosku, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Uwaga, nie zapomnij podpisać załącznika z wnioskiem za pomocą podpisu elektronicznego, podpisu osobistego – tj. przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub profilem zaufanym na tej stronie: www.gov.pl,

Wniosek do pobrania na: https://bip.skolyszyn.pl/artykul/202/650/wniosek-o-zakup-preferencyjny-paliwa-stalego-dla-gospodarstwa-domowego

wegiel 0lK