Informacje dla mieszkańców w zakresie preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego od  01.01.2023 r. na terenie GMINY SKOŁYSZYN

W związku z przystąpieniem przez Gminę Skołyszyn do drugiej tury zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych (zakup preferencyjny węgla), informujemy że:

  1. Każde uprawnione gospodarstwo domowe może zakupić łącznie do 3 ton węgla w sezonie grzewczym 2022-2023,
  2. Cena 1 tony węgla wynosi 1890 zł (brutto),
  3. Proces przyjmowania i rozpatrywania wniosków złożonych w 2022 r. został zamknięty.

Osoby, które w 2022 roku złożyły wnioski na zakup węgla na cały sezon grzewczy 2022-2023, (łącznie 3 tony) nie muszą składać nowych wniosków.

Jeżeli w ramach preferencyjnego zakupu węgla do końca 2022 r. mieszkaniec gminy nie zakupił całej dostępnej puli tj. 1,5 t (lub nie zakupił węgla) - różnica przechodzi na 2023 r. Łącznie mieszkaniec gminy może  kupić maksymalnie 3 tony węgla.

Mieszkańcy, którzy złożyli zapotrzebowanie na 2022 rok, a węgla nie otrzymali (z powodu braku jego dostępności) będą informowani w pierwszej kolejności o możliwości odbioru węgla na początku 2023 roku. 

Od dnia 1 stycznia 2023 r. rozpoczynamy przyjmowanie nowych wniosków o zakup preferencyjny węgla w 2023 r. (nowy formularz wniosku), a ich nabór będzie trwał do 15 kwietnia 2023 r.:

  • dla tych mieszkańców, którzy wniosków w ogóle nie złożyli,
  • dla tych mieszkańców, którzy chcą zgłosić zmianę we wnioskach złożonych na rok 2023.

Wnioski mieszkańców przyjmowane będą na dedykowanym formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia,

Wniosek można złożyć:

a) osobiście: w Urzędzie Gminy Skołyszyn pok. nr 2b (czyste powietrze) na parterze budynku w godzinach pracy Urzędu Gminy. Papierowy formularz wniosku będzie dostępny na miejscu w Urzędzie.
b) w sposób tradycyjny: uzupełniając udostępniony formularz wniosku na stronie i opatrując go podpisem tradycyjnym, a następnie przesyłając na adres: Urząd Gminy Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12
c) przesyłając przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) uzupełniony formularz wniosku, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Uwaga - nie zapomnij podpisać załącznika z wnioskiem za pomocą podpisu elektronicznego, podpisu osobistego – tj. przy pomocy dowodu osobistego z warstwą elektroniczną lub profilem zaufanym na tej stronie: www.gov.pl,

Kontakt z Wnioskodawcami i sprzedaż węgla rozpocznie się w momencie dostaw węgla do Gminy.

Wniosek do pobrania na: https://bip.skolyszyn.pl/artykul/202/747/informacje-dla-mieszkancow-w-zakresie-preferencyjnej-sprzedazy-paliwa-stalego-od-01-01-2023-r-na-terenie-gminy-skolyszyn

 

wegiel 0lK