Gmina Skołyszyn uczestniczy w projekcie pn. „Akcelerator Dostępności JST Makroregionu Wschodniego”, ogłoszonym w ramach konkursu POWER 2.18. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Celem Projektu jest poprawa dostępności JST dla osób o szczególnych potrzebach. Projekt obejmuje następujące działania:
  • przegląd procedur – rozumie się̨ przez to przegląd procedur związanych z obsługą klienta ze szczególnymi potrzebami;
  • przeprowadzenie szkoleń́;
  • wsparcie JST we wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.