logotypTytuł projektu:
Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w SP Kunowa.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Okres realizacji:
28.08.2019 r. - 31.01.2021 r

Cel główny:
Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Skołyszyn poprzez utworzenie nowych miejsc w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Kunowej dla 20 dzieci w okresie 09.2019 – 01.2021 oraz poprawa jakości oferty edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych w Oddziałach Przedszkolnych w Bączalu Dolnym, Harklowej, Jabłonicy, Kunowej, Lisowie, Przysiekach, Skołyszynie i Święcanach od 01.06.2020 r.

Grupa docelowa:

  • 150 dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Skołyszyn (miejscowości: Bączal Dolny, Harklowa, Jabłonica, Kunowa, Lisów, Przysieki, Skołyszyn, Święcany) w tym 20 dzieci przyjętych do nowego oddziału przedszkolnego w SP w Kunowej z uwagi na zwiększoną liczbę miejsc
  • Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego przy SP Kunowa

Zadania:

  • Zakup wyposażenia nowego oddziału przedszkolnego w SP Kunowa
  • Funkcjonowanie nowego oddziału przedszkolnego w SP Kunowa
  • Organizacja zajęć dodatkowych dla 12 dzieci

Finansowanie przedsięwzięcia:
Wydatki ogółem: 299 901,42 zł
Wnioskowane dofinansowanie: 269 910,42  zł
Wkład własny: 29 991,00  zł 

1
1
2
2
3
3
Previous Next Play Pause