logo flagi

Tytuł projektu:
„Remont drogi gminnej Nr 113704R Barzykówka w km 0 +000 – 0+500 wraz z remontem przepustów w km 0+122 i 0+550 w miejscowości Przysieki”.

Projekt jest dofinansowany ze środków dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Okres realizacji projektu:
18.11.2020 r. – 28.12.2020 r.

Cel projektu
Odbudowa infrastruktury drogowej zniszczonej podczas ulewnych deszczy oraz powodzi w Gminie Skołyszyn.

Planowane efekty
Wyremontowana droga gminna Nr 113704R Barzykówka w km 0 +000 – 0+500 wraz z remontem przepustów w km 0+122 i 0+550 w miejscowości Przysieki.

Finansowanie przedsięwzięcia:
Wartość projektu ogółem: 209 997,90 zł
Dofinansowanie projektu: 167 998,00 zł
Wkład własny: 41 999,90 zł

Przysieki - Barzykówka
Przysieki - Barzykówka
Przysieki - Barzykówka
Przysieki - Barzykówka
Previous Next Play Pause