logoFKnew

Tytuł projektu:
"Remont dróg gminnych Nr 113676R w Harklowej w km 1+159 - 1 + 509 i Nr 112667R w Przysiekach i Siedliskach Sławęcińskich w km 0 + 260 - 1 +005”
Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Wnioskodawca:
Gmina Skołyszyn

Okres realizacji projektu:
05.2020 r. – 10. 2020 r.

Cel projektu
Poprawa stanu dróg gminnych w Gminie Skołyszyn

Planowane efekty
Remont dróg Nr 113676R w Harklowej oraz Nr 113667R w Przysiekach i Siedliskach Sławęcińskich zapewniający spójność dróg lokalnych na terenie Gminy Skołyszyn.

Zakres rzeczowy projektu:

  • Remont drogi gminnej Nr 113676R w Harklowej w km 0+260 - 1+005 (odcinek II)
  • Remont drogi gminnej Nr 113667R w Przysiekach i Siedliskach Sławęcińskich w km 0+260 – 1 +005

Finansowanie przedsięwzięcia:
Wartość projektu ogółem: 239 450,83 zł
Dofinansowanie projektu:143 670,00 zł
Wkład własny: 95 780,83 zł

123926064 1097391414033448 3365770766249526375 n

118284953 3327096604044109 4644255820673952058 n