Urząd Gminy Skołyszyn na prośbę PODKARPACKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO informuje, iż w razie wystąpienia szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne (tj. huragan, piorun, susze, deszcz nawalny, obsunięcie się ziemi, grad) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy Skołyszyn. Zgłoszenie takich strat jest podstawą do wypłaty odszkodowania w przypadku jeżeli straty takie wystąpiły co najmniej na terenie całego sołectwa i przyczyna wystąpienia strat została zakwalifikowana do niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.


Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej:
https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/pozostale-informacje/informacje-z-zakresu-rolnictwa/usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych/formy-pomocy-dla-poszkodowanych-producentow-rolnych

Wniosek do pobrania jest dostepny na: https://skolyszyn.ssdip.bip.gov.pl/ogloszenia/ogloszenie-nr-19-2020.html

powódz 1