W 2020 roku Gmina Skołyszyn zrealizowała zadania związanych z remontami dróg gminnych  m.in w miejscowości Przysieki. Wnioski o dofinansowanie zadań zostały złożone w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2019 r. Zrealizowano następujące zadanie: „Remont drogi gminnej Nr 113667R w Przysiekach i Siedliskach Sławęcińskich w km 0+260 – 1+005 – „Równie”.

Łączna, calościowa wartość zadań inwestycyjnych wynosi 501 645,36 zł