W 2020 roku trwały prace związane z budową oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skołyszyn. W ramach tych prac wykonany został odcinek oświetlenia w Bączalu Górnym (przysiółek „Serwoniec”) - wykonawca PPUH Hean, Gorlice, koszt inwestycji wyniósł 35 829,9 złotych,