W ostatnim kwartale roku 2020 wykonany został remont Domu Ludowego w Bączalu Górnym. W ramach prac remontowych w budynku Domu Ludowego w Bączalu Górnym wymienione zostało 13 sztuk okien wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz 3 sztuki drzwi zewnętrznych. Koszt realizacji zadania wyniósł 41 635,50 złotych. Wykonawca: FHU „Okienko” Sławomir Gryga. W Domu Ludowym w Bączalu Górnym przeprowadzono również prace związane z remontem sanitariatów i dociepleniem tej części budynku. Wartość robót wyniosła 78 000,01 złotych. Wykonawca: Firma Remontowo-Budowlana Michał Dedo.