Ochotnicza Straż Pożarna w Bączalu Dolnym otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pod nazwą „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Bączal Dolny celem zwiększenia potencjału technicznego”. Zgodnie z zawartą umową jednostka OSP Bączal Dolny zakupiła 5 radiotelefonów nasobnych Motorola DP4600e, 2 aparaty powietrzne MSA Auer AirGo FIX, 2 butle stalowe 6L/300bar, 2 maski powietrzne G1 MSA Auer oraz 2 sygnalizatory bezruchu Motion Scout. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Rzeszowie przekazał dotację na zakup w/w sprzętu w kwocie 15000,00 zł