W drugim kwartale 2020 roku wyklonany został remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Bączal Dolny. Koszt zadania wyniósł 33 840, 62 złotych. Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle.