W 2020 wykonany został remont w Domu Ludowym w Bączalu Dolnym.

W ramach prac remontowych  wykonano m.in. docieplenie stropu. W zakres prac zalicza się: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej, wykonanie wylewki o grubości 5 cm zbrojonej włóknami polipropylenowymi. Koszt realizacji zadania wyniósł 34 870,03 złotych. Wykonawca: Budowlani Plus Spółka z.o.o. Ponadto wykonano modernizację pomieszczeń polegającą na remoncie instalacji elektrycznej, w tym montaż rozdzielnic, rozłożenie kabli elektrycznych, montaż łączników i gniazd, montaż wentylatorów oraz opraw oświetleniowych LED. Wartość przedmiotu zamówienia wyniosła 26 977,00 złotych. Wykonawca: PIOTR-BUD Piotr Słowik.