Podmiotem odbierającym odpady komunalne od mieszkańców Gminy Skołyszyn w 2022 roku jest:

PRODUKCJA HANDEL USŁUGI
"EKOMAX"
Kotulak Jerzy
38-200 Jasło, ul. Hankówka 28
tel.: 609 903 310