spis

plansza A3 poziom oznaczenie miejsca spisowego