WIOŚ

Gmina Skołyszyn realizuje zadanie pn. Usuwanie odpadów popowodziowych z terenu Gminy Skołyszyn.

Zadanie jest dofinansowane z dotacji udzielonej w ramach umowy dotacji nr 6055/2020/UR/R/D z dnia 01.10.2020 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Rzeszowie.

Zadanie polega na zebraniu oraz transporcie odpadów z powodzi zlokalizowanych w punktach zbiorczych na terenie miejscowości: Skołyszyn, Siepietnica, Jabłonica, Bączal Dolny oraz ich zagospodarowanie w instalacjach uprawnionych do odbioru i zagospodarowania odpadów. Odpady powstały w wyniku powodzi błyskawicznej, która nawiedziła Gminę Skołyszyn w dniu 27 czerwca br.

Zadanie jest realizowane zgodnie z umową dotacji nr 6055/2020/UR/R/D z dnia 01.10.2020 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Rzeszowie.

Planowany koszt zadania wynosi:83.160,00

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Rzeszowie: 17.600 zł

Okres realizacji zadania: 01.07.2020 r.- 31.10.2020 r.