Zwycięstwo SP Lisów w prestiżowym konkursie

Sukces Szkoły Podstawowej w Lisowie

 w Wojewódzkim Konkursie Artystycznym 

„POLSKA PREZYDENCJA W UNII EUROPEJSKIEJ - POCHWALMY SIĘ PODKARPACIEM”

1 lipca 2011 roku Polska objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. W celu popularyzacji wiedzy nt. członkostwa Polski w Unii Europejskiej i promowania tego ważnego wydarzenia organizowane są liczne imprezy kulturalne, spotkania i konkursy.

Na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Regionalne Centrum Informacji Europejskiej działające przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wyszło z inicjatywą zorganizowania przy współudziale Szkoły Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza  w Rzeszowie konkursu artystycznego pod tytułem "Polska prezydencja w Unii Europejskiej - Pochwalmy się Podkarpaciem". Był on skierowany do wszystkich szkół podstawowych województwa podkarpackiego.  Przedsięwzięcie było realizowane jako część projektu współfinansowanego przez MSZ. Honorowy patronat nad całą imprezą objęli: Elżbieta Łukacijewska – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Podkarpacki Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Patronat medialny podjęli: Super Nowości, Radio Rzeszów, TVP Rzeszów. 

Konkurs polegał na zaprezentowaniu przez uczniów 15-minutowego programu promującego Podkarpacie w dowolnej artystycznej formie scenicznej. Przygotowujący prezentację musieli więc odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

Ø  Co interesującego jest w naszej miejscowości?

Ø  Dlaczego warto przyjechać na Podkarpacie?

Ø  Jakie są u nas atrakcje, co nas wyróżnia? (np. walory turystyczne, przyrodnicze, ciekawe wydarzenia, interesujący ludzie, ciekawe obiekty zabytkowe i współczesne, atrakcje rozrywkowe, imprezy kulturalne, sportowe, naukowe, regionalne tańce, muzyka, piosenki, podkarpackie smaki, tradycje, wyroby, możliwość zdobycia ciekawych zawodów, nowoczesność itp.)

Powyższe pytania stanowiły tylko inspirację i podpowiedź, gdyż organizatorzy z założenia nie narzucali uczestnikom ani treści ani formy prezentacji. Stawiali natomiast na kreatywność i wyobraźnię występujących. Można więc było zaprezentować się poprzez inscenizację, montaż słowno-muzyczny, tańce, piosenki, legendy, tradycje, występ „kuchni podkarpackiej”, pokaz typu „przewodnik po…”

Maksymalnie w prezentacji mogło wystąpić 10 uczniów. Promowanie Podkarpacia jako własnego regionu, „małej ojczyzny” miało korelować  z zasadniczym celem konkursu, czyli popularyzacją wiedzy na temat członkostwa Polski w UE w kontekście polskiej prezydencji. Dla zwycięzców zaplanowano nagrody rzeczowe i dyplomy uczestnictwa, a dla nauczycieli-opiekunów certyfikaty Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie. 

W konkursie wystartowało w dwóch kategoriach wiekowych blisko 30 zespołów z 23 szkół województwa podkarpackiego. Wśród nich była Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Lisowie. Uczniowie klas IV-VI wraz z nauczycielami przygotowali prezentację pod tytułem "Zaproszenie na Podkarpacie". Swoimi umiejętnościami artystycznymi mogli pochwalić się: Monika Syzdek, Wojciech Wójcik, Danuta Kamińska, Dominika Kamińska, Patrycja Janusz, Wiktoria Furmanek, Natalia Dąbrowska, Łukasz Biernacki, Ireneusz Kozioł, Kryspin Pierzchała. Nad przygotowaniem scenariusza, kostiumów i scenografii oraz występu czuwały panie: mgr Renata Ciołkosz, mgr Agnieszka Starzec, natomiast pani dyrektor Elżbieta Madej dopingowała i czuwała nad wszystkimi pracami związanymi z tym przedsięwzięciem.

Zgodnie z tytułem, występ miał stanowić zaproszenie na Podkarpacie w formie przeglądu najciekawszych miejsc, oczywiście w kontekście polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Słowianka – ,,opiekuńczy duch” ziemi podkarpackiej – zaprosiła dwoje młodych ludzi przybywających z Anglii do dziadków w Polsce do podróży ,,w czasie i przestrzeni”. Dzieci rozpoczęły swoją przygodę od rodzimej miejscowości Lisów. W tle pojawiła się również legenda znana jeszcze wśród mieszkańców o zbrojnym napadzie Tatarów i zniszczeniu Grodziska. Potem znaleźli się w dawnej wiejskiej chacie, gdzie przy śpiewie ludowych piosenek brali udział w codziennych zajęciach: kiszeniu kapusty, darciu pierza, wyrabianiu ciasta. Mieli również okazję zatańczyć regionalnego Lasowiaka. Następnie znaleźli się w trzcinickiej Karpackiej Troi, w zamku łańcuckim, gdzie na sali balowej tańczyli dworski taniec i w Bieszczadach. Ostatnim etapem ich podróży był ponownie Lisów i uczta przy stole z regionalnymi potrawami, na którym znalazły się także produkty z miejscowego zakładu Vortumnus. Dzieci poznały korzenie swoich przodków i „rozsmakowały się” w Podkarpaciu. Akcja przedstawienia odbywała się w otoczeniu charakterystycznych dla każdego z prezentowanych miejsc rekwizytów oraz przy akompaniamencie wspaniałej muzyki.

Nagranie tej inscenizacji (z cichą nadzieją na skromne wyróżnienie) wysłano do Rzeszowa. W dniu 16 listopada 2011 ogłoszono wyniki i wielka niespodzianka – szkoła z Lisowa zajęła 1 MIEJSCE ! Było to duże zaskoczenie, ale też wielka radość, że szkoła z małej podjasielskiej miejscowości potrafiła pokonać zespoły z dużych miast. 

Finał konkursu odbył się 24 listopada 2011 o godz. 9:30 w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zgodnie z założeniem w finale zaprezentowały się szkoły, które zdobyły trzy pierwsze miejsca – w kategorii klas I-III: 1 miejsce - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Żurawicy, 2. Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Borku Starym 3. Szkoła Podstawowa Nr 11 w Rzeszowie. W drugiej kategorii obejmującej klasy od IV-VI zaprezentowały się: 1 miejsce Szkoła Podstawowa w Lisowie, 2. Szkoła Podstawowa Nr 11 w Rzeszowie 3. Szkoła Podstawowa Nr 11 w Jarosławiu.

Wszyscy finaliści, tj. każdy uczeń oraz nauczyciele opiekunowie dostali nagrody ufundowane przez Ministerstwo, WSIiZ w Rzeszowie, a także patronów honorowych. Dodatkowo wszyscy nauczyciele uczestniczący w konkursie otrzymali certyfikaty,
a dyrektorzy szkół listy gratulacyjne.

Organizatorzy zgodnie podkreślali, że zainteresowanie konkursem było duże, a jego wysoki poziom świadczył nie tylko o zdolnościach i talencie młodych ludzi, ale też o szczerym zaangażowaniu ich w promowanie idei polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Jest to doskonały wyraz tego, że Podkarpacie to region, w którym nawet najmłodsi angażują się w tak ważne dla całego kraju wydarzenia, jakim jest promocja polskiej prezydencji – podkreślał dyrektor RCIE Dominik Łazarz.

 

Opracował: mgr Anna Czajka-Bubniak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie gratulujemy Pani Dyrektor Elżbiecie Madej, Pani Renacie Ciołkosz i nauczycielom, którzy pracowali z uczniami oraz uczniom za zdobycie I miejsca w tak prestiżowym konkursie.

 

Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronach internetowych:

www.sp1.rzeszow.pl/unia.html

www.rcie.rzeszow.pl

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi