Zmiana organizacji ruchu

Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle informuje, że w związku z realizacją zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr  1830R Lipnica Górna – Lisów – Skołyszyn w km 2+637 – 4+702”, nastąpi tymczasowa zmiana organizacji ruchu. Przewidywany czas wprowadzenia  zmiany  organizacji ruchu będzie obejmował okres od 25 października 2017 r. do 20 grudnia 2017 r. W tym okresie wykonawca realizujący roboty budowlane  wprowadzi odpowiednie oznakowanie.

Za utrudnienia na przebudowywanej drodze przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. 

wiadomość dodana przez: Stanisław Święch

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi