Zmarł Józef Biernacki

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiam, że w dniu 12 marca po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Józef Biernacki, współzałożyciel i wieloletni prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego. Miał 70 lat.

Józef Biernacki (ur. 8 lutego 1949 r. w Zawadce Osieckiej, zm. 12 marca 2019 r. w Jaśle) przez całe dorosłe życie był związany z motoryzacją. Pracował zawodowo jako instruktor nauki jazdy przy jasielskiej delegaturze Polskiego Związku Motorowego, był również biegłym sądowym w zakresie techniki jazdy i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W kwietniu 1997 roku, razem z grupą inicjatywną, której przewodził, założył Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego. Funkcję jego prezesa piastował nieprzerwanie do 2015 roku.

Działalność statutowa tej organizacji społecznej mającej siedzibę w mieście Jaśle skupia się w głównej mierze na sześciu segmentach: organizacji szkoleń mających wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym; organizacji turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym i turniejów motoryzacyjnych; organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem elementów związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym; popularyzacji wiedzy i zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym; szkoleniu dzieci i młodzieży w zakresie przygotowującym ich do uzyskania karty rowerowej i motorowej oraz uczestnictwu i rywalizacji w systemie zawodów i imprez organizowanych przez inne organizacje.

M.in. z jego inicjatywy corocznie odbywają się lokalne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny. Przez wiele lat koordynował program „Bezpieczna droga do szkoły z Grupą Lotos”, dzięki któremu uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych powiatu jasielskiego zostali wyposażeni w elementy odblaskowe i pakiety edukacyjne.

Dzięki zabiegom Józefa Biernackiego w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Motorowego, w dniach 4-6 czerwca 2013 roku po raz pierwszy w 36-letniej historii Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gospodarzem finału krajowego było miasto położone w województwie podkarpackim. Do Jasła zjechały wówczas reprezentacje wszystkich szesnastu województw.

Dzięki jego zaangażowaniu, przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle powstało pierwsze w powiecie Jasielskim profesjonalne Miasteczko Ruchu Drogowego.

Jego sztandarowym dziełem był Jasielski Samochodowy Rajd Niepodległości organizowany każdego 11 listopada w celu upamiętnienia kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pomimo choroby, aktywnie uczestniczył w organizacji i prowadzeniu ostatniej edycji tego przedsięwzięcia w 2018 roku.

Z racji sprawowanie społecznie funkcji zasiadał w branżowych gremiach, m.in. Podkarpackiej Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Drogowego w Rzeszowie, Okręgowej Komisji Rewizyjnej przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Motorowego w Rzeszowie czy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Krośnie. Był delegatem na zjazd krajowy PZM.

Przeszkolił społecznie tysiące ratowników drogowych przekazując im wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy w Stanach nagłych.

Wśród jego rozlicznych zainteresowań była również numizmatyka. Zaangażował się w prace koła, a potem jasielskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Szczególnie uwielbiał wszelkie walory związane z Marszałkiem Józefem Piłsudskim oraz Świętym Janem Pawłem II. Swoje zbiory prezentował wielokrotnie lokalnej społeczności na wystawach organizowanych m.in. w Muzeum Regionalnym, Jasielskim Domu Kultury, czy bankach spółdzielczych.

Zasiadał także we władzach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP w Krośnie.

Swoją pracą znacząco przyczynił się do dobrej promocji miasta i regionu poza jego granicami. Za swoją działalność społeczną był honorowany licznymi odznaczeniami państwowymi, resoetowymi i branżowymi.

Do najważniejszych należy zaliczyć: Odznakę „Przyjaciel Dziecka”, tytuł „Zasłużony dla PZM”, Odznakę „Zasłużony Działacz TPD”, Odznakę „Zasłużony Działacz LOK”, Medal „Za zasługi dla Policji”, Odznakę „Za zasługi dla sportu”, Złoty Krzyż Zasługi, Medal „Za zasługi dla transportu RP”, Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”, Godność Członka Honorowego PZM, tytuł „Wiarus Podkarpackiego Wojska”, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal im. Henryka Jordana, Odznakę Honorową NSZZ Policjantów, tytuł „Mecenasa Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle”.

Najbliższym składam wyrazy głębokiego współczucia. To wielka strata dla Jasła i całej lokalnej społeczności.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi