Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Podaje się do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy Skołyszyn znajduje się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi: Przysieki, Gmina Skołyszyn, Województwo Podkarpackie, w drodze bezprzetargowej, na okres do 2 lat.

Wykaz ten wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, a ponadto można się z nim zapoznać w pok. Nr 22 tut. Urzędu Gminy w okresie od dnia 10 maja 2017 r. do dnia 31 maja 2017 r., a także na stronach internetowych Gminy Skołyszyn /Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.skolyszyn.pl Gminy Skołyszyn i Aktualności www.skolyszyn.pl Gminy Skołyszyn/.

Możliwe jest również uzyskanie informacji telefonicznej pod numerem telefonu:  /13/ 449-17-31/.

 

Zarządzenie Nr 56/2017

 

Szczegóły na www.bip.skolyszyn.pl

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi