Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

OGŁOSZENIE  NR  14/2019

WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN

z dnia 24 lipca 2019 r.

 

Podaje się do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy Skołyszyn znajduje się wykaz nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 669/17 o pow. 0.0193 ha,  położonej na terenie wsi  Skołyszyn, Gmina Skołyszyn, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom określonym w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm./.

Termin składania wniosków przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości: 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz ten wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, a ponadto można się z nim zapoznać w pok. Nr 22 tut. Urzędu w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 22 sierpnia 2019 r., a także na stronie internetowej Gminy Skołyszyn i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.skolyszyn.pl Gminy Skołyszyn.

Możliwe jest również uzyskanie informacji telefonicznej pod numerem telefonu:  /13/  449 -17 - 31/.

 

Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Skołyszyn

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi