Współpraca polskich i ukraińskich samorządów

Gminy zrzeszone w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki od szeregu lat są zaangażowane w projekty oparte na współpracy z samorządami ukraińskimi, które obejmują wymianę kulturalną, wymianę młodzieży, projekty związane z utrzymaniem więzi z Polakami mieszkającymi na Ukrainie oraz z przekazywaniem wiedzy z dziedziny zarządzania gminą, ekologii, polityki społecznej, wspierania przedsiębiorczości, rozwoju kultury, sportu i  turystyki.

W maju 2018 r. na terenie Związku Gmin Dorzecza  Wisłoki odbyły się  „Europejskie Dni Samorządności. Polsko – Ukraińska Współpraca na rzecz budowy samorządu i integracji Europy Wschodniej”, połączone z wizytą studyjną delegacji przedstawicieli ukraińskich gromad z Obwodu Czernihowskiego. Samorządowcy z Ukrainy zapoznali się z organizacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, dobrymi praktykami i możliwościami współpracy międzygminnej oraz odwiedzili  wiele interesujących obiektów zrealizowanych na terenie gmin należących do Związku.

Kolejnym etapem współpracy była wizyta studyjna przedstawicieli gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Obwodzie Czernihowskim, w dniach 13 – 17 maja 2019 r., w ramach współpracy z  Siewierskim  Instytutem Badań Regionalnych, Czernihowskim Centrum Przekwalifikowania i Dokształcania Władz Publicznych, Samorządów Lokalnych, Przedsiębiorstw Państwowych, Instytucji i Organizacji, zjednoczonymi gromadami terytorialnymi oraz Departamentem Informacji i Stosunków Publicznych Administracji Państwowej Obwodu Czernihowskiego. Wizyta ta wpisała się w obchody Dni Europy na Ukrainie.

Podczas wizyty delegacja polskich samorządów spotkała się z najwyższymi władzami Obwodu Czernihowskiego - Przewodniczącym Rady Obwodu, Ihor Vdovenko, Szefem Administracji Państwowej Obwodu, Oleksandr Misnyk oraz z Wiceminister Polityki Informacyjnej Ukrainy, Emine Dżaparowa. Ponadto, w Kijowie  odbyło się spotkanie z Szefem Narodowej Agencji Ukrainy ds. Służby Cywilnej, Konstiantyn Vashchenko. Na ręce delegacji polskich samorządowców przekazano wyrazy podziękowania dla Polski za poparcie dla Ukrainy udzielane na arenie międzynarodowej oraz za wspieranie reformy samorządowej - decentralizacja jest jedną z najbardziej skutecznych reform. Z wiedzy i doświadczenia polskich samorządów mogą czerpać doświadczenie gromady  ukraińskie, które obecnie przechodzą transformację samorządową i dążą do zacieśnienia kontaktów z Unią Europejską.

14 maja 19r. w Czernihowie odbyła się konferencja „Realizacja projektów rozwoju regionalnego na podstawie współpracy pomiędzy gminami: doświadczenia polskie”, z udziałem samorządowców Obwodu Czernihowskiego, przedstawione zostały  tematy dotyczące procesów decentralizacji na Ukrainie, współpracy międzygminnej, projektów międzynarodowych, które prezentowali dyrektorzy departamentów Administracji Państwowej, Agencji Rozwoju Regionalnego, a  ze strony polskiej -  Andrzej Czernecki, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Odbyła się także dyskusja panelowa z udziałem burmistrzów i wójtów gmin Związku, szczególnie w  zakresie doświadczeń związanych z realizacją projektów proekologicznych, w tym  „projektu solarnego” wspófinansowanego przez Szwajcarię.         

 Podczas wizyty studyjnej delegacja samorządowców odwiedziła gromady terytorialne: Mena, Slavutych, Gorodnia, Snovsk, Korukivka, Plysky, gdzie odbyły się  liczne dyskusje, panele dotyczące organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz  dobrych praktyk samorządowych. W mieście Baturyn została podpisana umowa partnerska pomiędzy Gromadą Baturyn, a Gminą Brzostek, którą reprezentował Burmistrz Wojciech Staniszewski. Podkreślić należy niezwykłą serdeczność i gościnność partnerów ukraińskich. W trakcie wizyty kolejne gminy Związku nawiązały  współpracę z gromadami Obwodu Czernihowskiego m.in. w dziedzinie kultury i wymiany młodzieży, ustalono także formy wsparcia dla polskich szkół. Samorządowcy obydwu krajów postanowili, że współpraca będzie kontynuowana w kolejnych latach, mając na uwadze dalszą wymianę dobrych praktyk samorządowych oraz możliwość podjęcia wspólnych inicjatyw i projektów partnerskich, także tych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Dotychczasowa współpraca  potwierdza, że samorządy terytorialne są ważnym partnerem w budowaniu trwałych kontaktów z  sąsiednimi krajami, na poziomie społeczności lokalnych.
Kiedy 30 lat temu  budowaliśmy polskie samorządy wspierały nas w tym procesie kraje zachodnie z ugruntowaną samorządowością. Teraz my pomagamy ukraińskim samorządom, przekazujemy im swoje doświadczenia z zakresu budowy nowoczesnej samorządności terytorialnej społeczeństwa obywatelskiego, w kontekście starań Ukrainy o akcesję do Unii Europejskiej.

Współdziałanie gromad terytorialnych obwodu Czernihowskiego z gminami Podkarpacia i Małopolski,  należącymi do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, przyczynia się do wzmocnienia samorządności lokalnej oraz wzbogaca nas wzajemnie na wielu polach – samorządowym, kulturowym, ekologicznym.

Kontynuowanie samorządowej współpracy i wymiana dobrych praktyk  przynosi wzajemne  korzyści, ważne dla  rozwoju lokalnych samorządów i budowania społeczeństwa obywatelskiego.

 

                                                                                             

Opracowała:  Maria Lignar dyrektor Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki  z siedzibą w Jaśle

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi