WFOŚiGW Rzeszów dla OSP Pusta Wola

Ochotnicza Straż Pożarna w Pustej Woli otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pod nazwą "Doposażenie Ochotniczej Straży Pozarnej w miejscowości Pusta Wola celem zwiększenia potencjału technicznego". Zgodnie z zawartą umową jednostka zakupiła 6 kpl. ubrań ochronnych specjalnych, 6 kpl. ubrań koszraowych, 2 kpl. aparatów powietrznych z butlami, maskami i sygalizatorami bezruchu oraz opryskiwacz spalinowy. Łączny koszt zadania wyniósł 22 156,32 zł. WFOŚiGW w Rzeszowie sfinansował zadanie w wyskości 19 940,74 zł a pozostała kwota 2 115,58 zł została pokryta ze środków Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustej Woli.

wiadomość dodana przez: Stanisław Święch

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi