Uroczyste posiedzenie ZOP ZOSP RP

W dniu 16.01.2019 r. w Skołyszynie obradował Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle. W uroczystym posiedzeniu Zarządu połączonym z spotkaniem noworoczno-opłatkowym udział wzięli także: Starosta Jasielski Adam Pawluś, Wicestarosta Stanisław Pankiewicz, Burmistrz Kołaczyc Stanisław Żygłowicz, przedstawiciel burmistrza miast Jasło- Maciej Jagielski, Wójt Gminy Brzyska Rafał Papciak, Wójt Gminy Dębowiec Marcin Bolek, Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz, Z-ca Wójta Gminy Jaslo Henryk Motkowicz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Marek Górniak, Dowódca JRG w Jaśle mł. bryg. Piotr Śmietana, Kapelan Powiatowy Strażaków ks. Tadeusz Wawryszko, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy Stanisław Mlicki, Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół SASR w Trzcinicy Marek Bara.

Otwarcia spotkania oraz powitania jego uczestników dokonał prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle Stanisław Święch. Następnie przedstawił porządek posiedzenia. Kolejnym punktem posiedzenia było wręczenie odznaczeń i podziękowań. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa zostali odznaczeni: dh Jacek Kędzior oraz Stanisław Mlicki, natomiast Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa zostali odznaczeni: dh Krzysztof Słowik i Marek Bara. Z inicjatywy Prezydium ZOP ZOSP RP w Jaśle, podziękowanie za dotychczasową pomoc oraz współpracę na przestrzeni 20 lat jako Wójt Gminy Jasło otrzymał obecny na spotkaniu Stanisław Pankiewicz.

Kolejnym punktem posiedzenia była informacja o wydarzeniach, podjętych działaniach w minionym roku. Prezentację dokonań organizacji oraz poszczególnych jednostek w mijającym roku poprzedziła minuta ciszy, podczas której upamiętniono druhów, którzy odeszli na wieczną służbę na czele z Honorowym Prezesem Oddziału Powiatowego dh Czesławem Leoszem oraz tych, którzy oddali swe życie podczas służby. W miesiącach styczeń - marzec 2018 r. tradycyjnie odbywały się zebrania sprawozdawcze jednostkach OSP, które później omawiano na posiedzeniach oddziałów gminnych i powiatowym. W tym okresie przeprowadzono również gminne eliminacje  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom". Eliminacje powiatowe odbyły się 24 kwietnia 2018 r. W tym dniu zorganizowano również drugi powiatowy przegląd kronik. Dwie kroniki z jednostek OSP Dębowiec i OSP Święcany zostały wyróżnione podczas późniejszego Ogólnopolskiego Przeglądu Kronik.  Miesiąc maj to wiele wydarzeń związanych z obchodami Dnia Strażaka m.in: wojewódzka pielgrzymka strażaków do Kalwarii Pacławskiej i diecezjalna pielgrzymka do Dębowca, wojewódzkie obchody Dnia strażaka w Mielcu z okazji 150-lecia powołania pierwszych jednostek OSP na terenie powiatu mieleckiego, zorganizowano również gminne obchody Dnia Strażaka m.in. w gminach Brzyska, Dębowiec, Jasło, Skołyszyn. Obchody Dnia Strażaka były okazją do przekazania przez samorządy gminne pozyskanego sprzętu zakupionego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.

W roku 2018 kilka jednostek OSP obchodziło uroczyście swoje jubileusze m.in.:

- 50-lecie OSP Dobrucowa,

- 90-lecie OSP Pusta Wola,

- 70-lecia OSP Lipnica Dolna, w trakcie którego jednostka otrzymała nowy sztandar,

- 65-Lecie OSP Zawadka Osiecka w trakcie którego jednostka otrzymała nowy sztandar,

- 70-Lecie OSP Myscowa,

W roku 2018, druhowie strażacy z oddaniem wykonywali swoje społeczne obowiązki skupieni w 98 jednostkach OSP funkcjonujących na terenie powiatu jasielskiego. Uczestniczyli wspólnie ze strażakami zawodowymi w 1389 akcjach ratowniczych na terenie powiatu Jasielskiego, w tym przy gaszeniu pożarów 514 razy i likwidacji miejscowych zagrożeń 829 razy.  Przez cały rok Strażacy podnosili swoje kwalifikacje na kursach podstawowych i specjalistycznych.

W roku 2018 KP PSP przeszkoliła 263 strażaków, w tym:

- 139 strażaków na 4 kursach podstawowych,

- 84 strażaków na 3 kursach z zakresu współdziałania z LPR,

-  39 strażaków na 2 kursach dowódców.

            Strażacy uczestniczyli w ćwiczeniach organizowanych przez KP PSP, KW PSP, Starostwo Powiatowe i Gminy m.in.:

- na obiektach Nowego Stylu w Jaśle orgaznizowane przez KP PSP,

- gminne ćwiczenia w Brzyskach, Nowym Żmigrodzie i Skołyszynie,

- jednostki OSP z terenu gmin Skołyszyn i Tarnowiec uczestniczyły w ćwiczeniach w ramach inspekcji przeprowadzonej przez KW PSP w Rzeszowie,

- w powiatowych i gminnych ćwiczeniach obronnych w Gminie Skołyszyn

Prezes Stanisław Święch podkreślił, że działalność OSP to nie tylko udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Strażacy podnosili swoja sprawność fizyczną w różnych zawodach, m.in.: w Gminie Jasło – poprzez udział w munduriadzie,  w Gminie Brzyska – poprzez udział w zawodach dla najtwardszego strażaka i turnieju piłki siatkowej, w gminie Nowy Żmigród – udział w turnieju tenisa stołowego, w Gminie Tarnowiec – udział w biegach przełajowe. Strażacy z OSP Święcany uczestniczyli w zawodach o zasięgu krajowy zdobywając mistrzostwo i wicemistrzostwo polski w biegu po schodach „Wieżowiec 2018” w Warszawie, zajęli trzecie miejsce w biegu po schodach w Kopalni Soli w Wieliczce oraz pierwsze miejsce w biegu po schodach  „Altus Cup” w Katowicach.

               Mistrzowie powiatu MDP dziewcząt z OSP Skołyszyn i MDP chłopców z OSP Mytarka  reprezentowali Powiat Jasielski w zawodach wojewódzkich drużyn MDP, które odbyły się w Odrzykoniu. Natomiast Kobieca Drużyna Pożarnicza ze Skołyszyna i mężczyźni z OSP Brzyska uczestniczyli w zawodach wojewódzkich, które odbyły się w  Krzeszowie.

 Rok 2018 jak obfitował w wiele uroczystości związanych z obchodami 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, w które ZOP ZOSP RP w Jaśle, jak również ZOG ZOSP RP czynnie uczestniczyły poprzez m. in. współorganizację I Wojewódzkiego Zlotu MDP połączonego z odnowieniem ślubowań, organizację Zlotu jednostek OSP o co najmniej stuletniej historii połączonego z uroczystym apelem „Ku pamięci gem. Hallera” w Trzcinicy, OSP Skołyszyn wspólnie z Wójtem Gminy zorganizowała gminny apel połączony z oddaniem do użytku izby pamięci i tradycji oraz odsłonięciem tablicy pamiątkowej.

             Rok 2018 to kolejny rok w którym jednostki starały się o lepsze wyposażenie, a samorządy gminne zapewniały bieżące utrzymanie jednostek OSP, wyposażając je w niezbędne umundurowanie bojowe i sprzęt. Przeprowadzono remonty remiz m.in. w Niepli, Chrząstówce, Grabaninie, Nienaszowie, Łajscach i Kołaczycach, w tym starając się o dodatkowe zewnętrzne środki m.in. z  MSWiA. W roku 2018 m.in. Gmina Nowy Żmigród zakupiła średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Łysa Góra, Gmina Skołyszyn zakupiła nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Lipnica Górna z udziałem środków z MSWiA, NFOŚiGW i WFOŚiGW. Gmina Brzyska zakupiła z własnych środków używany lekki samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Ujazd.

            Podsumowując, Prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch podziękował wszystkim za całoroczną bezinteresowną pracę społeczną w myśl strażackiego zawołania „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”, a także złożył życzenia, przede wszystkim pokoju w sercach - takiego, jaki przyniosło na świat Dziecię Boże. Niech wśród strażackiej braci będzie jeszcze więcej miłości, niech umacnia nas klimat nadziei. Niech pokój płynący z głębi serca pozwoli budować nowe płaszczyzny porozumienia i współpracy.

            Następnie głos zabierali: dh Dominik Rzońca- członek ZOW ZOSP RP w Rzeszowie, Bogusław Kręcisz – Wójt Gminy Skołyszyn, Adam Pawluś – Starosta Jasielski, st. bryg. Marek Górniak – Komendant Powiatowy PSP w Jaśle. Wszyscy podziękowali za współpracę z Prezesem ZOP ZOSP RP w Jaśle dh Stanisławem Święchem, Prezesami ZOG ZOSP RP oraz strażakami z OSP, bez których wiele działań nie zostałoby zrealizowanych, życząc zebranym oraz ich rodzinom zdrowia, wszelkiej pomyślności i satysfakcji z pełnionych funkcji społecznych i zawodowych.

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle zakończyło się składaniem życzeń noworocznych.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            &

wiadomość dodana przez: Stanisław Święch

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi