Szkoła Podstawowa w Bączalu Dolnym

 

Dyrektor: mgr Katarzyna Czerkowicz

Bączal Dolny 101

38-242 Skołyszyn

tel. 13 44 93 032

e-mail: rejtanszkola@interia.pl

strona www: http://www.zspbaczal.com.pl/

 

Zespół Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym składa się z oddziału przedszkolnego, do którego uczęszczają  dzieci 5 i 6 letnie, ze Szkoły Podstawowej im. T. Rejtana i Gimnazjum. Zespół dysponuje dobrą bazą dydaktyczno – wychowawczą: 12 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna wraz z zapleczem, sala do gimnastyki korekcyjnej, 2 pracownie komputerowe, Multimedialne Centrum Informacji w bibliotece szkolnej, stołówka szkolna, świetlica. W Zespole Szkół oprócz nauczycieli -przedmiotowców pracują także specjaliści z różnych dziedzin pomagający naszym uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych: pedagog szkolny, logopedzi (zajęcia z dziećmi z wadą wymowy), oligofrenopedagodzy (zajęcia z dziećmi z orzeczeniami o kształceniu specjalnym), surdopedagodzy (zajęcia z dziećmi niedosłyszącymi). W Zespole Szkół prowadzone są także zajęcia: gimnastyki korekcyjnej, gier i zabaw ogólnorozwojowych, zajęcia wyrównawcze z j. polskiego i matematyki, nauczanie j. angielskiego od kl. I oraz j. niemieckiego od kl. IV. Działa także wiele kół zainteresowań: Koło Regionalne, Koło Sportowe, Koło Plastyczne, Koło Teatralne, Koło j. angielskiego, Koło j. niemieckiego, Koło Informatyczne, Koło Techniczne, Koło Misyjne, Koło Caritas, Koło Ekologiczno – Przyrodnicze, Zespół wokalny. Działają organizacje uczniowskie: Samorząd Uczniowski, LOP, PCK, Spółdzielnia Uczniowska „Tęcza” , Drużyna Zuchowa „Kubusiowa Gromadka”, Drużyna Harcerska.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi