ŚWIĘCANY

Sołtys: Kędzior Sławomir

Rada Sołecka:

Bara Marek

Bielamowicz Przemysław

Gunia Grzegorz

Jarkiewicz Monika

Kosiek Roman

Kuczewski Dariusz

Kuraś Stanisław

Małopolski Stanisław

Nigborowicz Stanisław

Pacher Janusz

Piekarz Henryk

Piękoś Jolanta

Piwowar Radosław

Sokołowski Jacek

Śmigacz Maria

 

Powierzchnia: 2015,7 ha

Dane demograficzne:


  Rok   Liczba mieszkańców  Ilośc numerów domów   Urodzenia        Zgony   
  Zameldowania  Wymeldowania
2002 2350 558 25 19 17 34
2003 2339 556 21 25 20 22
2004 2330 569 22 31 18 12
2005 2317 575 27 26 18 28
2006 2284 575 26 29 15 34
2007 2275 585 26 32 9 19
2008 2274 587 30 22 11 19
2009 2275 585 26 32 9 19
2010 2274 587 30 22 11 19
2011 2282 591 28 21 16 11
2012 2261 - 26 24 5 18
2013 2250  -  23 20
13
19
2014 2242 - 20 25 12 22
2015 2213 - 11 23 - -
2016 2217 (w tym 22 czasowych) - - - - -
2017 2192 (w tym 22 czasowych) - 16 16 - -
2018 2183 (w tym 15 czasowych) - 24 20 - -

 

Statut Sołectwa przyjęty Uchwałą Rady Gminy Skołyszyn nr XXXVIII/269/18 z dnia 27.03.2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Święcany.

Zmiana Statutu Sołectwa Święcany - Uchwała Rady Gminy Skołyszyn nr IV/37/2019 z dnia 15.02.2019 roku w sprawie zmian statutu Sołectwa Święcany

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi