Sukces uczennic Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym

W piątek 6 grudnia br. w Jasielskim Domu Kultury rozstrzygnięto konkurs fotograficzny "Krajobrazy dorzecza Wisłoki". Celem konkursu było m.in. zaprezentowanie na zdjęciach piękna ciekawych obszarów dorzecza Wisłoki oraz popularyzacja wiedzy o Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. Uczennice Szkoły Podstawowej w Bączalu Dolnym: Oliwia Gunia i Anastasia Witalis z  kl. VI uzyskały tytuł laureata w kategorii szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Z tej okazji wraz z opiekunem Anną Data i rodzicem panią Witalis uczestniczyły w uroczystości wręczenia nagród. Uczennice w obecności Wójta Gminy Skołyszyn Bogusława Kręcisza odebrały pamiątkowe dyplomy i cenne nagrody. Finał konkursu połączony był z koncertem muzyków ze Snowskiej Szkoły Muzycznej im. Nathana Rakhlina z Ukrainy oraz artystów z Jasielskiego Domu Kultury. W czasie uroczystości podpisano również umowy partnerskie pomiędzy gminami należącymi do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki i Gromadami Obwodu Czernikowskiego z Ukrainy. Udział w konkursie "Krajobrazy dorzecza Wisłoki" przyczynił się do popularyzacji i promocji walorów przyrodniczych naszego regionu.

SP Bączal Dolny

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi