STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE

W zachodniej części wsi Lisów, nad potokiem wpływającym do rzeki Ropa znajduje się wzgórze o wysokości 324,5 m n.p.m zwane Grodziskiem, Zamczyskiem lub Banią o powierzchni ok. 4 ha. Pewnych dowodów na istnienie w tym miejscu zamku nie ma, jest jednak wiele poszlak. Obecnie teren wykorzystywany jest pod uprawę, a samo pole na wzgórzu zwane jest od dawien dawna Rynkiem, prawdopodobnie po osadzie która tu kiedyś istniała. W otoczeniu Rynku można dostrzec ślady podwójnego wału, który powstał jeszcze na potrzeby starego grodu przebudowanego następnie w zamek, a na jednym ze zboczy znajduje się prawie całkowicie już zasypana zagadkowa piwnica.
Kilkakrotnie przeprowadzane prace archeologiczne doprowadziły do odkrycia silnie przepalonych kamieni, węgli drzewnych oraz średniowiecznej ceramiki. Natomiast okoliczna ludność wspomina o licznych kawałkach żelaza, cegieł, wapna i obrobionych kamieni wykopywanych z ziemi.

Grodzisko wczesnośredniowieczne w Lisowie wpisane zostało 22.12.1971 roku do rejestru zabytków pod numerem A-a 45/90 .

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi