Spotkanie opłatkowe strażaków

W dniu 14 grudnia 2017 r. w Skołyszynie obradował Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle. Do udziału w corocznej naradzie podsumowującej działalność organizacji oraz skupionych wokół niej jednostek ochotniczych straży pożarnych zostali zaproszeni goście, w tym m.in. kadra kierownicza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle na czele z Komendantem Powiatowym st. bryg. Markiem Górniakiem, Komendant Powiatowy Policji w Jaśle nadkomisarza Jacek Krzyżak, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej bryg. Rafał Rutyna, samorządowców z terenu powiatu reprezentowali Wójto Gminy Jasło Stanisław Pankiewicz, gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara i gminy Skołyszyn Zenon Szura, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Jaśle Maciej Jagielski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce Artur Paczkowski, a także prezesi i komendanci gminni Związku.

Podczas narady druhowie skupieni przy Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Jaśle, z udziałem zaproszonych gości, podsumowali tegoroczne osiągnięcia w działalności na rzecz ochrony bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na ziemi jasielskiej. Była to również okazja do złożenia podziękowań kilkutysięcznej rzeszy strażaków-ochotników za ich bezinteresowną działalność na rzecz drugiego człowieka. Za wszystkie spędzone godziny na akcjach ratowniczych oraz zaangażowanie strażaków w działalność na rzecz swoich lokalnych społeczności prezes Stanisław Święch złożył im serdeczne podziękowania.

Dziękuję Wam druhowie prezesi, komendanci gminni i proszę o przekazanie podziękowań wszystkim prezesom, naczelnikom OSP oraz członkom jednostek za całoroczną, bezinteresowną, społeczną służbę w myśl naszego zawołania „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Dziękuję, że od lat kultywujecie patriotyczne wychowanie w szeregach OSP i MDP. Uczestniczycie ze sztandarami w uroczystościach z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, kolejnych rocznic odzyskania Niepodległości i innych. Dziękuję Wam za udział w procesjach Bożego Ciała, pielgrzymkach i że wspólnie z Kołami Gospodyń Wiejskich dziękujecie za plony w trakcie uroczystości dożynkowych. Słowa podziękowania przekażcie Waszym najbliższym, żonom, dzieciom za wspieranie Waszej społecznej służby. – powiedział.

Podczas dzisiejszego posiedzenia uhonorowano osoby zasłużone na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej mieszkańców ziemi jasielskiej.

Kapituła Orderu Świętego Floriana w Krakowie, w podziękowaniu za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, w duchu wdzięczności za dotychczasową współpracę oraz za szczególne zasługi, wyróżniła Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana druha Stanisława Święcha. Kapituła Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Honorowej Świętego Floriana Mazovia, w duchu założonych celów stowarzyszenia, a szczególnie za zasługi w realizacji statutowych zadań stowarzyszenia w dziedzinie upowszechniania służby Polsce, związanej z imieniem jednego z jej patronów oraz według maksymy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, postanowiła uhonorować Złotą Odznaką Świętego Floriana Mazovia I Klasy ks. prałata Tadeusza Wawryszkę – powiatowego kapelana strażaków ziemi jasielskiej oraz ks. prałata Wacława Rybkę – kapelana strażaków gminy Jasło, Złotą Odznaką Świętego Floriana Mazovia II Klasy Józefa Biernackiego – wieloletniego prezesa JKMiRD, Joannę Duć – Acelę – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu.

W imieniu samorządowców głos zabrał Wójt Gminy Skołyszyn Zenon Szura - Jest to miła okazja, by podziękować wszystkim ochotnikom, podziękować za dotychczasową pracę. Robicie to przecież bezinteresownie, społecznie więc tym bardziej należą Wam się słowa uznania. My, jako samorządowcy, będziemy zawsze wspierać ochotnicze straże pożarne, bo też jesteśmy członkami tych jednostek. Chcemy razem z Wami współdziałać, chcemy realizować te działania, które są postawione w myśl ustawy o samorządzie gminnym. Dlatego też corocznie w budżetach każdej z gmin są zabezpieczone środki na zakup nowego sprzętu, wyposażenia. My to czynimy systematycznie, w miarę posiadanych możliwości. Jeżeli tylko nadarza się okazja to sięgamy po środki zewnętrzne. W tym roku właśnie zakupiliśmy m.in. samochód dla OSP w Bączalu Dolnym. Jest to osiągnięcie, które pozwoli zabezpieczyć północną część naszej gminy pod względem przeciwpożarowym. Są to zadania, które dostrzegamy i corocznie próbujemy realizować.

Uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP było połączone z tradycyjnym spotkaniem opłatkowym, w trakcie którego składano sobie życzenia i śpiewano kolędy wraz z kapelą „Trzcinicoki”.

Fotorelacja "terazJasło"

wiadomość dodana przez: Stanisław Święch

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi