Spotkanie informacyjno-konsultacyjne organizowane przez LGD LIWOCZ

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjno-konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 11 maja 2017 r. o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie.

Spotkanie ma na celu zapoznanie przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych oraz osób zaangażowanych w sprawy lokalnej społeczności z zasadami oraz warunkami przyznawania grantów w ramach planowanych przez LGD „LIWOCZ” naborów, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Program spotkania:

1)   Zakres tematyczny i harmonogram naborów wniosków o powierzenie grantów.

2)   Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki w kontekście Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022 LGD „LIWOCZ”.

3)   Uprawnione podmioty oraz warunki przyznania wsparcia.

4)   Lokalne kryteria wyboru grantobiorców.

5)   Dokumenty aplikacyjne i procedura wyboru grantobiorców.

6)   Zasady realizacji i rozliczania grantów.

7)   Dyskusja i udzielanie odpowiedzi na pytania.

 Dodatkowych informacji udziela biuro LGD „LIWOCZ” pod numerem telefonu 13 44 103 38.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi