Sadzenie drzew miododajnych w Harklowej

W dniu 25  października 2019 roku w parku szkolnym w Harklowej odbyła się „Akcja sadzenia drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim.” W przedsięwzięciu wzięli udział: Bogusław Kręcisz – Wójt Gminy Skołyszyn, Paweł Gutkowski – Zastępca Wójta Gminy Skołyszyn, Kazimierz Goleń – Sołtys wsi Harklowa, ksiądz Bogusław Grzywacz – Proboszcz Parafii w Harklowej, Katarzyna Warywoda – Podinspektor do spraw ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz uczniowie klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej w Harklowej.

Pani Dyrektor Magdalena Dranka – Żywiec przywitała zgromadzonych, zwracając uwagę na główny cel akcji, jakim jest przyczynienie się do poprawy bioróżnorodności w województwie podkarpackim i wpłynięcie na wzrost pożytków dla pszczół i innych owadów zapylających. Społeczność szkoły w Harklowej wyraziła zadowolenie z powodu udziału w akcji sadzenia drzew miododajnych oraz owocnej współpracy z włodarzami gminy w zakresie ochrony środowiska oraz realizacji zadań wspierających działania  prośrodowiskowe na terenie naszego województwa.

Akcja zaszczepiła w młodych ludziach poczucie współodpowiedzialności za najbliższe środowisko oraz rozwinęła świadomość przynależności do własnego regionu. Młodzież osobiście przyczyniła się do ochrony przyrody, a posadzone drzewa będą także pamiątką dla przyszłych pokoleń.

 

SP Harklowa

Do pobrania:

Ulotka pt. "Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim"

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi