Rekrutacja do projektu „ZNÓW AKTYWNI! - powrót na rynek pracy”

W związku z realizacją projektu pt. „ZNÓW AKTYWNI! - powrót na rynek pracy” nr RPPK.07.01.00-18-0121/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  firma NS Konsulting Sp. z o.o. informuje o o prowadzonej rekrutacji do projektu.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i możliwości podjęcia zatrudnienia kobiet i mężczyzn pochodzących z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa podkarpackiego w porozumieniu Kodeksu Cywilnego).

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku powyżej 29 r. życia, rolników i członków ich rodzin, prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść
z rolnictwa, które należą do co najmniej jednej z następujących grup:

  • osób od 50 r. życia,
  • osób długotrwale bezrobotnych,
  • kobiet,
  • osób niepełnosprawnych,
  • osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.

W ramach projektu oferujemy:

doradztwo zawodowe, szkolenia komputerowe, szkolenia zawodowe dostosowane do Uczestników, certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje oraz stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, pośrednictwo pracy, catering, pomoce i materiały szkoleniowe.

 

Szczegółowe informacje w pod nr telefonu: 699 670 298,

e-mail: znow.aktywni@nskosulting.pl

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi