Rejs po Solinie!

18 lipca 2019 dzieci i młodzież z gminy Skołyszyn odwiedziły Bieszczady. Głównym punktem wycieczki był rejs statkiem po Solinie. Wyjazd w ramach wakacyjnych zajęć zorganizował Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

Podczas rejsu młodzi pasażerowie wysłuchali informacji na temat powstania zalewu i samej zapory w Solinie. Jezioro Solińskie to największy sztuczny zbiornik wodny w Polsce. Słynny akwen, powstał na skutek wybudowania największej w Polsce zapory wodnej w Solinie, i doskonale wtopił się bieszczadzki krajobraz. 

 Wycieczka dofinansowana została przez Wójta Gminy Skołyszyn z funduszy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Więcej zdjęć:

https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-i-Czytelnictwa-w-Sko%C5%82yszynie-168246029918679/?eid=ARDUFdYmgO0hP8JE2oyhZ6B5Ol4SBN8490gE2pbiO4OXp93Vlf1CqTVk9_86KDTAIHxExcA57hm12_q1

 

wiadomość dodana przez: A.Sowiński

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi