Regulamin korzystania z kortu tenisowego w Skołyszynie

Postanowienia ogólne

 

 §1. Regulamin określa zasady korzystania z kortu tenisowego położonego przy Stadionie Sportowym w Skołyszynie.

§2. Kort tenisowy jest obiektem sportowo-rekreacyjnym administrowanym przez Urząd Gminy w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 12.

§3. Obsługą i wynajmem kortu zajmuje się konserwator obiektu sportowego.

§4. Kort Tenisowy czynny jest w sezonie w godzinach od 900 do zmierzchu.

§5. Termin rozpoczęcia i zakończenia sezonu podawany będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Skołyszynie www.skolyszyn.pl .

§6. Z obiektu korzystać mogą szkoły, organizacje społeczne, zakłady pracy i osoby prywatne po uprzednim uzgodnieniu terminu z konserwatorem.

§7. Rezerwacji kortu można dokonać bezpośrednio u konserwatora obiektu lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 tel. 694 964 150.

§8. Osoba posiadająca rezerwację powinna stawić się na 10 min. przed planowanym wejściem na kort.

§9. W przypadku nieobecności kort zostanie wynajęty osobie oczekującej na wejście.

§10. W sytuacji, gdy kort jest nieczynny z przyczyn leżących po stronie właściciela kortu lub z przyczyn atmosferycznych, rezerwację można przenieść na inny dzień w terminie 7 dni od daty pierwotnej rezerwacji.

Zasady korzystania z kortu

 §11. Pierwszeństwo korzystania z kortu mają osoby, które dokonały rezerwacji terminowej.

§12. Na korcie obowiązuje obuwie i strój sportowy.

§13. Nawierzchnie kortu można eksploatować tylko i wyłącznie w czystym obuwiu sportowym o płaskiej, elastycznej i jasnej podeszwie. Nie można używać butów sportowych do piłki nożnej typu korki, butów do zajęć lekkoatletycznych z kolcami oraz butów do golfa.

§14. Zabrania się jazdy po nawierzchni rolkami, deskorolkami, wrotkami itp.

§15. Zabrania się jazdy po nawierzchni pojazdami kołowymi (hulajnogi, rowery, motocykle i inne). Wyjątkowo przy sprzątaniu można posługiwać się urządzeniami z ogumieniem pneumatycznym.

§16. Zabrania się ustawiania na nawierzchni jakichkolwiek przedmiotów mogących wywierać duże naciski jednostkowe (np. ławki, krzesła, stoły, podium, rusztowania i inne).

§17. Nie należy dopuszczać do przenoszenia na płytę kortu ”przedmiotów obcych”, brudu, piasku, ziemi, kamieni i innych elementów, które powodują zniszczenie nawierzchni.

§18. Na korcie należy zachować porządek, czystość i spokój oraz podporządkować się decyzjom opiekuna kortu.

§19. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z kortu tylko pod opieką rodzica, nauczyciela lub opiekuna.

§20. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu i zachowywania się w sposób nieodpowiedni.

§21. Odpowiedzialność materialną za szkody powstałe podczas użytkowania kortu ponosi korzystający.

§22. Wszelkie zauważone braki oraz usterki należy zgłaszać administratorowi obiektu. 

Postanowienia końcowe

§23. Skargi i wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Skołyszyn.

§24. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu odpowiedzialność ponosi użytkownik.

§25. Wejście i korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu. 

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi