RADA GMINY

Kadencja 2018-2023:

1. Łyszczarz Dariusz (Jabłonica) - Przewodniczący Rady Gminy

2. Nigborowicz Stanisława (Święcany) - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

3. Wojdyła Stanisław (Lipnica Górna) - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

4. Ciołkosz Bogusław (Pusta Wola, Przysieki)

5. Dąbrowski Zdzisław (Lisów)

6. Dyda Małgorzata (Święcany)

7. Goleń Kazimierz (Harklowa)

8. Hasiak Wiesław (Skołyszyn)

9. Kielar Józef (Przysieki)

10. Klisiewicz Roman (Skołyszyn)

11. Łyszczarz Janusz (Bączal Górny)

12. Sarnecki Krzysztof (Bączal Dolny)

13. Świerzowski Andrzej (Kunowa, Harklowa)

14. Trzeciak Władysław (Siepietnica)

15. Woźniak Dorota (Sławęcin, Siedliska Sław.)

 

Kadencja 2014-2018

1. Wiesław Hasiak (Skołyszyn) - Przewodniczący Rady Gminy

2. Jan Hajduk (Bączal Dolny) - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

3. Jan Rak (Sławęcin, Siedliska Sław.) - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

4. Zdzisław Dąbrowski (Lisów)

5. Wiesław Jasiczek (Święcany)

6. Józef Kielar (Przysieki)

7. Roman Klisiewicz (Skołyszyn)

8. Dariusz Łyszczarz (Jabłonica)

9. Stanisława Nigborowicz (Święcany)

10. Leszek Placek (Bączal Górny)

11. Paweł Szot (Harklowa)

12. Andrzej Świerzowski (Kunowa, Harklowa)

13. Władysław Trzeciak (Siepietnica)

14. Wiesława Wilk (Pusta Wola, Przysieki)

15. Stanisław Wojdyła (Lipnica Górna)

 

Kadencja 2010-2014

1. Wiesław Hasiak (Skołyszyn) - Przewodniczący Rady Gminy

2. Jan Hajduk (Bączal Dolny) - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

3. Marian Mitoraj (Jabłonica) - Wiceprzewodniczący Rady Gminy

4. Julian Berkowicz (Świecany)

5. Witold Ciołkosz ( Przysieki)

6. Kazimierz Goleń (Harklowa)

7. Adam Gorczyca (Harklowa)

8. Józef Kielar (Przysieki)

9. Grażyna Lipińska (Skołyszyn)

10. Stanisława Nigborowicz (Święcany)

11. Leszek Placek (Bączal Górny)

12. Jan Rak (Sławęcin)

13. Wiesław Sikora (Lisów)

14. Adam Słowik (Święcany)

15. Andrzej Świerzowski (Kunowa)

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi