Przeglądy gwarancyjne instalacji solarnych zamontowanych w latach 2014-2015

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki informuje o przeglądach gwarancyjnych wraz z wymianą glikolu w instalacjach kolektorów słonecznych zamontowanych w latach w 2014-2015 w ramach Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”.

Przeglądy będą przeprowadzane w okresie wrzesień 2019 - maj 2020 r.

Wykonawca będzie telefonicznie powiadamiał mieszkańców o terminie przeglądu i wymianie czynnika. W przypadku braku kontaktu telefonicznego mieszkaniec zostanie poinformowany listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Osoby dokonujące przeglądów będą posiadać stosowne upoważnienia ze Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz identyfikatory.

Mieszkańcy mający wątpliwości co do wiarygodności osób dokonujących przeglądy mogą kontaktować się z Urzędem Gminy w Skołyszynie osobiście  (pokój nr 4) lub telefonicznie pod numerem 13 44 91 755, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi