Prozdrowotny Erasmus+ w Szkole Podstawowej w Skołyszynie

Z dniem 1 września 2019 r. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Publicznych w Skołyszynie przystępuje do realizacji dwuletniego projektu Erasmus + w ramach akcji KA229 pt. Healthy bodies! Healthy minds!

Zasadniczym celem projektu jest podnoszenie świadomości i wiedzy na temat sześciu wymiarów zdrowia: fizycznego, psychicznego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i środowiskowego Projekt przewiduje również nauczanie języka angielskiego, który jest językiem projektu. Będzie on realizowany poprzez wszechstronne działania ukierunkowane na:

• poszerzenie wiedzy uczniów na temat różnych wymiarów zdrowia

• promowanie zdrowego trybu życia,

• przezwyciężanie barier kulturowych i uprzedzeń,

• zachęcanie uczniów i nauczycieli do nauki języków obcych ze szczególnym naciskiem na język angielski i komunikację w tym języku,

• wzbogacenie wiedzy naukowej uczniów poprzez innowacyjne metody nauczania i uczenia się, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych i narzędzi cyfrowych,

• stosowanie narzędzi TIK w pracy,

• zwiększenie motywacji uczniów i nauczycieli w procesie uczenia się,

• poprawa efektywności edukacyjnej szkół partnerskich,

• nawiązanie przyjaźni międzynarodowych,

Na realizację projektu szkoła otrzymała grant w wysokości 29 730,00 Euro.

Główną ideą projektu jest zwiększenie wrażliwości uczniów na sprawy związane z dbałością o zdrowie własne i innych. Właśnie dlatego wszystkie szkoły partnerskie zamierzają podkreślić znaczenie wszystkich tych sześciu wymienionych wyżej wymiarów zdrowotnych. Ich celem jest poprawa wyników nauczania i zwiększenie koncentracji uczniów, pomagając im prowadzić zdrowy tryb życia. Projekt jest również innowacyjną koncepcją dla wszystkich sześciu szkół partnerskich mającą na celu także zachęcenie do nauki języków obcych ze szczególnym naciskiem na język angielski jako język projektu, a tym samym zwiększenie ich dalszych szans edukacyjnych i zawodowych na rynku pracy.

Koordynatorem projektu jest Colegiul National de Informatica Spiru Haret z Suczawy w Rumunii. Pozostałe szkoły partnerskie pochodzą z Grecji, Hiszpanii, Turcji i Włoch.

 

Artur: Artur Gruszka

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi