PROW 2007-2013

 

Projekty dofinasowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013.

 

DZIAŁANIE "PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ"


 

 

 

 

 

1. " Budowa kolektora ścieków Skołyszyn - Przysieki wraz z przepompownią, przebudowa stacji uzdatniania wody w Przysiekach, Gmina Skołyszyn na działce nr 458/1"

Zakres rzeczowy:

- budowa kolektora ścieków Skołyszyn-Przysieki wraz z przepompownią:

-- roboty ziemne

-- sieć kanalizacji grawitacyjnej

-- przepompownia ścieków i rurociąg tłoczny

-- roboty towarzyszące

-- przejście przez tory kolejowe

-- kolizje z przeszkodami terenowymi i uzbrojeniem podziemnym

-- zasilanie przepompowni ścieków wraz z układem pomiarowym

- przebudowa stacji uzdatniania wody w Przysiekach:

-- remont technologii uzdatniania wody

-- remont budynku stacji uzdatniania wody

-- remont instalacji elektrycznej i AKPiA

oraz:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- nadzór inwestorski

 

Dofinansowanie: refundacja 75% kosztów kwalifikowanych 971 653,00 zł

 

 

 

 

 

 

2. "Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Skołyszyn"

Zakres rzeczowy:

- zakup po 18 szt. pojemników plastikowych typu dzwon na makulaturę i szkło

- zakup 18 szt. pojemników siatkowych na plastik

 

Koszty całkowite: 57 599,87 zł

Koszty kwalifikowane: 46 829,16 zł

Dofinansowanie: refundacja 75% kosztów kwalifikowanych: 35 121,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

3. "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przysieki - etap II, zakup samochodu asenizacyjnego" -  W TRAKCIE REALIZACJI

Zakres rzeczowy:

- zakup samochodu asenizacyjnego

- budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przysieki - etap II:

--kanalizacja grawitacyjna

--kanalizacja ciśnieniowa

 

DZIAŁANIE "ODNOWA I ROZWÓJ WSI"

 


 

 

 

 

 

1.  "Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie"

Zakres rzeczowy:

- przebudowa budynku

- termomodernizacja dachu wraz z pokryciem

- wymiana stolarki zewnętrznej

- docieplenie ścian

- izolacja ścian fundamentowych- roboty zewnętrzne

- instalacje elektryczne

- instalacje sanitarne

oraz:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- nadzór inwestorski

 

Koszty całkowite: 677 063,50 zł

Koszty kwalifikowane: 554 970,08 zł

Dofinansowanie: refundacja 75% kosztów kwalifikowanych projektu w wysokości 416 226,50 zł

 

 

 

 

 

 

 

2. " Budowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowo-kulturalnej na terenie Gminy Skołyszyn"

Zakres rzeczowy:

- zagospodarowanie terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie

- Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Bączalu Dolnym:

-- drenaż terenu

-- boisko do piłki ręcznej i siatkówki

-- boisko do koszykówki i tenisa ziemnego

-- boisko do siatkówki plażowej

-- bieżna4-torowa, rozbieg do skoku w dal i trójskoku

-- skocznia uniwersalna do skoku wzwyż, w dal i trójskoku

-- rzutnia do pchnięcia kulą

-- ogrodzenie terenu

-- zieleń

-- parking od strony północnej

-- schody terenowe

-- plac zabaw

oraz:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- nadzór inwestorski

 

Koszty całkowite: 487 516,92 zł

Koszty kwalifikowane: 396 384,49 zł

Dofinansowanie: refundacja 75% kosztów kwalifikowanych projektu w wysokości 287 202,00 zł

 

 

DZIAŁANIE: "WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU" DLA OPERACJI, KTÓRE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

 

 

 

 

 

 

 

 

1. "Budowa centrum rekreacyjno-wypoczynkowego w Skołyszynie"

 

Zakres rzeczowy projektu:

- budowa kortu tenisowego

- zakup estrady plenerowej

- budowa alejki wypoczynkowej w parku w Skołyszynie:

-- oświetlenie parku

-- wykonanie alejki

-- budowa mostka

-- montaż ławek i koszy

oraz:

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej

- nadzór inwestorski

 

Koszty całkowite: 578 166,75 zł

Koszty kwalifikowane 469 371,21 zł

Dofinansowanie: refundacja 75% kosztów kwalifikowanych 352 023,00 zł

 

DZIAŁANIE: "WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU"   W ZAKRESIE MAŁYCH PROJEKTÓW

 

 

 

 

 

 

 

1. "Rozbudzić ciekawość turysty - przygotowanie strony internetowej oraz filmu promującego walory turystyczne Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy"

 

Zakres rzeczowy

- strona internetowa www.skolyszyn.pl

- film promocyjny (łącznie z powieleniem 500 szt.)

 

Koszt całkowity: 19 804,85 zł

Koszty kwalifikowane: 16 101,50 zł

Dofinansowanie: refundacja 75% kosztów kwalifikowanych: 11 271,05 zł

 

 

 

 

 

 

2. "Mapa drogowskazem turysty -  wydanie mapy turystycznej Gminy Skołyszyn" - W TRAKCIE REALIZACJI

Zakres rzeczowy: 

- wydruk 1000 szt. mini mapy Gminy Skołyszyn

- tablica informacyjna z mapą Gminy Skołyszyn 


 

 

 

 

 

3.  "Gmina Skołyszyn w obiektywie" - W TRAKCIE REALIZACJI

Zakres rzeczowy:

- konkurs fotograficzny:

-- nagrody dla zwycięzców

-- wydruk fotografii (wystawa)

-- kalendarz na rok 2014 r.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi