Projekt dla osób niepełnosprawnych CHCEMY BYĆ AKTYWNI

W związku z realizacją projektu pt. „ CHCEMY BYĆ AKTYWNI ‘’ przedstawiamy informację o możliwości wzięcia udziału w bezpłatnym wsparciu.

Projekt realizowany jest w ramach  Działania 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

– projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
w zakresie osi priorytetowej VIII Integracja społeczna.

Okres realizacji projektu: 01.07.2018 r. do 31.12.2019 r.

Zasięg projektu: województwo podkarpackie

 

Projekt CHCEMY BYĆ AKTYWNI skierowany jest do osób niepełnosprawnych , które są :

- osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu  niepełnosprawności

- osobami bezrobotnymi i/lub biernymi zawodowo

- w wieku aktywności zawodowej

- zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego

  ( w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego)

 

W ramach projektu oferujemy :

- 5 miesięczne staże zawodowe

- szkolenia zawodowe

- szkolenia kompetencyjne

- doradztwo zawodowe

- poradnictwo psychologiczne, prawne oraz rodzinne

- pośrednictwo pracy

 

Zapewniamy stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu,

zwrot opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi, catering

 

Biuro Projektu CHCEMY BYĆ AKTYWNI

ul. Piłsudskiego 34 ( C.H. EUROPA II – 4 piętro), 35-001 Rzeszów

tel. 602 735 595

email : bycaktywni@gmail.com

www.nowaperspektywa2015.pl

 

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi