Program Rozwoju Bibliotek

Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa  w Skołyszynie przystąpił do pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek realizowanego przez  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego jako biblioteka Partnerska. Program realizowany w latach 2009- 2013 skierowany jest do gminnych instytucji i jej filii. Ponadto bierze udział w Programie ”Biblioteki z Internetem TP” i „Akademia Orange dla bibliotek”. Mieszkańcy Gminy Skołyszyn mogą  skorzystać w bibliotece w Skołyszynie oraz filiach w Harklowej i Święcanach  z bezpłatnego Internetu. Na podstawie podpisanej umowy i wypełnionego wniosku Fundacja Orange przekazała bibliotekom objętym programem dotację finansową w celu pokrycia kosztów edukacji, popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu,  w szczególności kosztów zapewnienia dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych Porozumienie zostało zawarte na 3 lata.

Biblioteka otrzymała dofinansowanie  w Programie „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”  w ramach Programu Biblioteki Narodowej.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Maria Sychta

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi