Program profilaktyki chorób układu krążenia

Adresatami programu są w szczególności osoby obciążone czynnikami ryzyka chorób układu krążenia, znajdujące się na liście świadczeniobiorców lekarza POZ w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie urodzone w roku 1984 lub 1979 lub 1974 lub 1969 lub 1964, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).


W ramach programu SP ZOZ w Skołyszynie zapewniania realizację następującego zakresu wykonywanych kolejno świadczeń:

 1. przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie I części Karty badania profilaktycznego;
 2. wykonanie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie BMI;
 3. ustalenie terminu wizyty u lekarza, na którego liście znajduje się świadczeniobiorca;
 4. wpisanie wyników badań do Karty Badania Profilaktycznego;
 5. w trakcie wizyty lekarz poz, wykonuje:
  a) badanie przedmiotowe pacjenta oraz ocenia czynniki ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia,
  b) dokonuje kwalifikacji świadczeniobiorcy do odpowiedniej grupy ryzyka oraz ocenia globalne ryzyko wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego w przyszłości, a uzyskany wynik zapisuje w ,,Karcie Badania Profilaktycznego",
  c) edukuje świadczeniobiorcę oraz podejmuje decyzję, co do dalszego postępowania z pacjentem;
 6. Świadczeniobiorcy, u których rozpoznano chorobę układu krążenia, w zależności od wskazań medycznych otrzymują, w formie wydruku z Systemu Informatycznego Monitorowania Profilaktyki, zalecenia dotyczące konieczności zmiany trybu życia lub zostają skierowani (poza Programem) na dalszą diagnostykę lub leczenie do świadczeniodawców posiadających z Funduszem umowy o udzielanie odpowiednich rodzajów świadczeń.

SP ZOZ Skołyszyn

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi