Posiedzenie Oddziału Gminnego ZOSP RP

W dniu 15.12.2017r. w rezmizie OSP Skołyszyn odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP połączone ze spotkaniem opłatkowym, które uświetnił chór prezentując piękne polskie kolędy. Podczas posiedzenia podsumowano działalność w roku 2017, zaingurowano kampanię zebrań sprawozdawczych w OSP oraz przyjęto plan pracy na rok 2018.

Plan pracy Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Skołyszynie na 2018 r.

 1. Kampania sprawozdawcza w jednostkach OSP - styczeń – marzec.
 2. 41 edycja ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – przeprowadzenie eliminacji szkolnych do dnia 28.02.2018 r.
 3. 16.03.2018 r. - 41 edycja ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” – eliminacje gminne w remizie OSP Skołyszyn.
 4. 16-30 kwietnia 2018 r. – podsumowanie kampanii sprawozdawczej w jednostkach OSP – posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Skołyszynie.
 5. 03.05.2018 r. – udział pocztów sztandarowych w uroczystościach powiatowych – rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
 6. 05.05.2018 r. – gminne obchody Dnia Strażaka. Msza św. przy relikwiach św. Floriana w kościele parafialnym w Skołyszynie, ognisko przy remizie OSP w Skołyszynie.
 7. Maj 2018 - wojewódzkie obchody Dnia Strażaka w Kalwarii Pacławskiej /pielgrzymka strażaków/.
 8. Maj 2018 – obchody jubileuszu 90-lecia OSP Bączal Dolny wraz z  przekazaniem nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.
 9.  Czerwiec 2018 – II Powiatowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym – udział jednostek KSRG i  jednostek OSP posiadających zestaw PSP R1 w Skołyszynie.
 10. Sierpień – obchody jubileuszu 90-lecia OSP Pusta Wola.
 11. 25.08.2018 r. -Wojewódzki zlot drużyn MDP w Skołyszynie.
 12. Wrzesień – październik – Konkurs plastyczny „Młodzież zapobiega pożarom” -  eliminacje szkolne.
 13. Październik - listopad 2018 r. – udział w obchodach powiatowych 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
 14. Do 30.11.2018 r. – Konkurs plastyczny „Młodzież zapobiega pożarom” – eliminacje gminne.
 15. Do 20.12.2018 r. – spotkanie opłatkowe, inauguracja kampanii sprawozdawczej  jednostkach OSP.  
wiadomość dodana przez: Stanisław Święch

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi