Podpisano umowę na dofinansowanie termomodernizacji budynków ośrodków zdrowia

W dniu 24 października 2018 r. w Urzędzie Gminy w Skołyszynie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków związanych z ochroną zdrowia w miejscowościach Skołyszyn i Harklowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (w ramach Osi Priorytetowej nr III Czysta Energia).

Przy podpisaniu umowy obecni byli: z ramienia Instytucji Zarządzającej Projektem Maria Kurowska –Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz reprezentujący Gminę Skołyszyn Zenon Szura – Wójt Gminy Skołyszyn, Bogusław Kręcisz- Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu oraz Jacek Kędzior – Skarbnik Gminy.

Szacowana całkowita wartość projektu to 1 107 497,01 zł a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych. Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku ośrodka zdrowia w Skołyszynie rozpoczną się w 2019 roku a rok później w Harklowej.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi