"Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 - 2019"

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz fundacja Przestrzeń Lokalna informuje o otwarciu naboru wniosku w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019.

Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019 to projekt, który ma na celu wzrost wiedzy i umiejętności mieszkańców województwa podkarpackiego w obszarze zaangażowania w rozwój swojej miejscowości, gminy, powiatu. 

Rozwój ten może mieć różne barwy od utworzenia klubu fotograficznego dla młodzieży, poprzez nagranie płyty przez lokalny zespół muzyczny, wydania przewodnika turystycznego. Czasami też jest to organizacja lokalnego święta, festynu czy spotkania dla wspólnoty mieszkańców.

Wnioski do Konkursu mogą składać mieszkańcy skupieni w grupach nieformalnych bądź samopomocowych reprezentowanych przez trzy pełnoletnie osoby zamieszkałe na terytorium województwa podkarpackiego. Kolejnym uczestnikiem konkursu mogą być młode organizacje pozarządowe, które od momentu rejestracji prowadzą swoją działalność nie dłużej niż 30 miesięcy. 

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do 3 000 zł i od 2 000 do 5 000 zł. Czas przewidziany na realizację wniosków rozpoczyna się 15 kwietnia 2019 roku i kończy 30 listopada 2019r.

Wnioski należy wysyłać w terminie od 1 lutego do 28 lutego 2019 roku do godziny 16:00. Oferty należy składać w wersji elektronicznej na adres: wnioski2019@podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl 

Wypełnienie wniosku jest możliwe tylko przy wykorzystaniu aktywnego pliku „PDF”, który dostępny jest na stronie internetowej Projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl w zakładce „Dokumenty projektowe”. 

Zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie Projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019 na rok 2019 dostępnym na stronie projektu pod adresem: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl w zakładce „Dokumenty projektowe”.

Spotkanie informacyjne odbędzie się15 lutego 2019 r.(piątek) o godz. 14:30   

Miejsce spotkania: Siedziba Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Żmigrodzie (Internat LO w Nowym Żmigrodzie, ul. Mickiewicza 18, 38-230 Nowy Żmigród)

Spotkanie poprowadzi Justyna Jacek – Koordynator z ramienia Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”

Kontakt: tel. 668 948 983, e-mail: justynajacekk@gmail.com ,www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl

 

 

"Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 - 2019"

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi