PILNE!!! Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych

W dniach 26 i 27 lipca 2018 r. nie będą odbierane zmieszane odpady komunalne (czarne worki). Odebrane zostaną tylko odpady segregowane i odpady bio.

Informuję mieszkańców Gminy Skołyszyn, że z przyczyn  niezależnych od Gminy Skołyszyn, z uwagi na problemy związane z przekazaniem przez podmiot dokonujący odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Skołyszyn na rzecz właściwej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych z uwagi na brak mocy przerobowych istniejących instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, w dniach 26 i 27 lipca 2018 r. brak będzie możliwości odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (czarne worki) od posiadaczy nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Skołyszyn.

Nadmieniam, iż czynione są przez wykonawcę w/w zadania starania mające na celu znalezienie instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, do której będzie możliwe przekazanie w/w odpadów zmieszanych.

O dalszych krokach związanych z zapewnieniem możliwości odbioru tych odpadów, jak również związanych z brakiem możliwości odbioru tych odpadów będziemy na bieżąco informować pod adresem https://www.skolyszyn.pl/, jak również w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Prosimy mieszkańców Gminy Skołyszyn o rzetelną segregację aby zminimalizować ilość czarnych worków.

Za wszelkie utrudnienia związane z w/w faktem w imieniu Gminy Skołyszyn jak i wykonawcy w/w zadania, serdecznie przepraszamy.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi