Pierwsza pomoc

Dzięki inicjatywie Fundacji WOŚP i Związku OSP RP, w dniu 16.10.20017r. w ramach obchodów V Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca, pobijaliśmy rekord w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez ponad 100 uczestników w ramach Programu Edukacyjnego "Ratujemy i Uczymy Ratować". Pomysłodawcą wydarzenie przy remizie OSP w Skołyszynie był Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jaśle dh Stanisław Święch przy współpracy z Zarządem Oddziału Gminnego Związku OSP w Skołyszynie i jednostek OSP Bączal Górny, Kunowa, Pusta Wola, Skołyszyn, Święcany oraz Szkołą Podstawową i Samodzielnym Publicznym ZOZ w Skołyszynie. Wydarzenie to było lekcją udzielania pierwszej pomocy, której mianownikiem było ludzie życie! Każdego roku u ok. 400 tys. Europejczyków występuje nagłe i niespodziewane zatrzymanie krążenia, z czego w ok. 350 tys. przypadków ma to miejsce poza szpitalem. Choć może zdarzyć się to wszędzie - np. na ulicy, w miejscu pracy, w czasie ćwiczeń rekreacyjnych - to przeważająca większość występuje jednak w domu. Aktualnie mniej niż jedna osoba na dziesięć przeżywa to zdarzenie. Podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków może spowodować dwu, a nawet trzykrotny wzrost przeżywalności. Obecnie tylko w jednym na pięć przypadków nagłego zatrzymania krążenia poza szpitalem podejmowana jest resuscytacja.

PAMIĘTAJMY, ŻE...

Resuscytację należy powtarzać w formie cyklicznej, wykonując pojedyncze czynności w poniższej sekwencji, przerywając jedynie w wypadku rozpoczęcia spontanicznego oddychania przez pacjenta:

1. Oceń swoje bezpieczeństwo
2. Sprawdź, czy poszkodowany reaguje
3. Głośno wołaj o pomoc
4. Udrożnij drogi oddechowe i sprawdź oddech – lekko odchyl głowę do tyłu i unieś żuchwę
5. Sprawdź, czy oddycha prawidłowo
6. Zadzwoń pod numer 112 lub 999
7. Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej
8. Wykonaj 2 oddechy
9. Kontynuuj resuscytację aż do przyjazdu pogotowia

wiadomość dodana przez: Stanisław Święch

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi