Opłaty

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art.6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. 2018 poz, 1454 z późn. zm.)

Wójt Gminy Skołyszyn zawiadamia, że Rada Gminy w Skołyszynie w dniu 15 lutego 2019 r. podjęła uchwałę Nr IV/23/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2019 r. poz. 1516)

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Skołyszyn od mieszkańców obowiązują od 1 kwietnia 2019 r. i wynoszą:

 

  • 11,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującą daną nieruchomość  jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane jako selektywne,
  • 22,00 zł miesięcznie od 1 osoby zamieszkującą daną nieruchomość jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane jako nieselektywne.

 

1. Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie nowej stawki opłaty i danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

2. Powyższe zawiadomienia zostaną doręczone przed kolejnym terminem płatności tj. przed 15 maja 2019 r. Nowa stawka  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminów i sposobu płatności.

3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych w przypadku zmiany stawki opłaty nie mają obowiązku składania nowych deklaracji!!

4. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określająca wysokość tej opłaty (art.6m ust.2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 13 4491736.

 

Terminy uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- za styczeń, luty, marzec – do 15 marca 2019 r.

- za  kwiecień, maj, czerwiec – do 15 maja 2019 r.

- za lipiec, sierpień, wrzesień  – do 15 września 2019 r.

- za październik, listopad, grudzień – do 15 listopada 2019 r.

Opłaty należy uiszczać bez wcześniejszego wezwania pisemnego w kasie Urzędu Gminy, u sołtysów przelewem lub pocztą na rachunek Gminy Skołyszyn BS Biecz o/Skołyszyn:                                                                       

76 8627 1037 2003 5000 0459 0001.

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet portal solecki Baczal Jakość powietrza


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi