Ogólnopolskie badanie

W nocy z 8 na 9 lutego br. zostanie przeprowadzone ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych.

Działania związane z realizacją badania na terenie województwa koordynuje wojewoda.

Określenie liczby osób bezdomnych jest niezbędne do podejmowania wszelkich działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków bezdomności w Polsce. Uzyskane dane pomogą kreować lokalną politykę społeczną w tym zakresie. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wystosowała pismo do prezydentów, burmistrzów i wójtów miast oraz gmin województwa podkarpackiego z prośbą o koordynację działań związanych z przeprowadzeniem kolejnego badania liczby osób bezdomnych, w którym zobowiązała do wyznaczenia gminnego koordynatora badania oraz powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie danego miasta lub gminy.

Sprawne przeprowadzenie zadania wymaga zaangażowania wszelkich dostępnych służb: pracowników policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych oraz wolontariuszy.

Informacje będą zbierane m. in. w noclegowniach, schroniskach, domach dla samotnych matek, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, szpitalach, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach karnych izbach wytrzeźwień, ogródkach działkowych, na terenie pustostanów, na ulicach, klatkach schodowych, dworcach itp.

Wskazówki dotyczące sposobu realizacji badania zostały opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/informacje-dla-wydzialow-polityki-spolecznej-i-regionalnych-osrodkow-polityki-spolecznej/).

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych jest realizowane co 2 lata. Ostatnie działania w tym zakresie były prowadzone w nocy z 21 na 22 stycznia 2015.

Wójt Gminy Skołyszyn w związku z pismem Wojewody podkarpackiego powołał zespół zadaniowy w składzie:

Stanisław Święch - koordynator gminny

Wioletta Czajka - pracownik socjalny GOPS

Arkadiusz Przybyłowicz - dzielnicowyz Posterunku Policji

Krystyna Zachariasz - pielęgniarka SP ZOZ

wiadomość dodana przez: Stanisław Święch

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ZGDW ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi