Ogłoszenie - wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE NR 3/2018 WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN

z dnia 30 stycznia 2018 r.

Podaje się do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Gminy Skołyszyn znajdują się wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy z terenu wsi: Harklowa, Lipnica Górna, Siepietnica i Skołyszyn, drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat.

Wykazy te wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy  Skołyszyn, a ponadto można się z nim zapoznać w pok. 22 tut. Urzędu Gminy w okresie od dnia 7 lutego 2018 r. do dnia 28 lutego 2018 r., a także na stronach internetowych Gminy Skołyszyn i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.skolyszyn.pl Gminy Skołyszyn.

Możliwe jest również uzyskanie informacji telefonicznej pod numerem telefonu:  /13/ 449-17-31.

 

Wójt Gminy Skołyszyn
Zenon Szura

wiadomość dodana przez: J. Furmankiewicz

Skołyszyn

Kalendarz wydarzeń

Newsletter

Zapisz się już dziś! Badź na bieżąco!
Regulamin newslettera »
BIP Skołyszyn Magiczna Siepietnica OSP Skołyszyn LGD Liwocz LKS Skołyszyn projekt ePUAP System Informacji Przestrzennej Karta Dużej Rodziny GOKiCz Platforma zakupowa OSP Swiecany Atlas Mikroporady KDR WOJ ARKA-vet


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja mająca na celu wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Skołyszyn i najbliższej okolicy poprzez udostępnienie informacji za pomocą strony internetowej i filmu promującego walory turystyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi